Mykid -Web basert kommunikasjons/administrasjonsløsning

mykid-logo

 

 

 

Felles informasjon til foreldre om Mykid.

 

Dyrøy barnehage vil i løpet av november mnd. ta i bruk ett nytt registrerings system, som dere foreldre skal være en del av.

MyKid er et viktig digitalt verktøy og er tilpasset barnehagens registreringsbehov. Programmet finansieres og er et resultat av prosjektet SO1BK . I tillegg til programmet har også prosjektet påkostet nettilgang til alle avdelingene i barnehagen.

MyKid er en kommunikasjons- portal mellom barnehagen og foreldrene. Alle foreldrene har tilgang til hver sin side, hvor de bare har oversikten over sitt eget barn. Foreldrene får eget passord for å logge seg inn. Her foregår all digital kommunikasjon mellom foreldrene og barnehagen.

På barnets MyKid- side ligger også all informasjon som angår barnet, slik at det alltid er lett tilgjengelig for personalet. Vi tar i bruk MyKid som et hjelpemiddel i november 2014. Gjennom MyKid er det også lettere for foreldrene å gi beskjed angående sykdom eller fri. Dere kan selv gå inn og registrere fravær, eller dere kan sende barnehagen en SMS.

Det er også utviklet en egen foreldre-app for mobilen for dem som ønsker det.  Foreldre som har smart tlf. kan laste ned en app, som koster 25 kr pr. mnd., totalt 300 kr i året. For å få til dette må dere som foreldre gå inn og registrer dere på barnet deres som jeg allerede har lagt inn med en av foreldres tlf nr. Som foreldre kan dere legge inn begge to som foreldre til barnet. Så vil begge foreldrene ha tilgang på systemet og få samme informasjon.

Når dere registrerer dere, er det viktig å legge inn e-post adresser også.

Foreldre får tilgang ved å logge seg inn via mobiltelefonnummeret og et passord.-https://mykid.no

 

Dette er et web-basert system, som betyr at ingenting vil bli tilgjengelig for andre enn dere når det gjelder bilder og informasjon om barnet deres.

Nedenfor ser dere en del oppstillinger, som viser hva og hvordan vi tenker å bruke MyKid i bhg.

 

Kommunikasjon

 • Send og motta SMS
 • Send til alle, grupper eller enkeltbarn
 • Få SMS videresendt til avdelingens mobil
 • Send og motta e-post
 • Ferdiglagde standardmeldinger i forhold til ting som mangler på plassen til ditt barn, eks bleier

Bilder

Med bilder dokumenteres hverdagen og gir foreldrene en elegant mulig til å følge barnas hverdag

når det passer – på jobb, hjemme eller reise.

 • Lag album og last opp bilder
 • Merk enkelt hvem som skal se bildene
 • Bruk bildene pedagogisk
 • Foreldrene kan laste ned bildene
 • MYkid sørger for sikker oppbevaring av bildene

 

Administrasjon

 • Foreldre melder ferie/sykdom inne i Mykid, enklere å holde oversikt over barnas ferie.
 • Turnusplanlegging blir en bedre og mer synlig.
 • Enkel statistikk forblir tilgjengelig for ledere

 

 

 

Hvis noen opplever problemer med å registrere seg,  send en sms til Eva-Liz på tlf: 90202744. Eller en mail til :webmaster@dyroybarnehage.net   I meldingen bør navnet på barnet og deg stå. Slik blir det enklere å legge inn opplysningene.

 

 

 

Foredrag om kosthold av ernæringsfysiolog Ida Rasmussen

 

 • Torsdag 30. oktober
 • Klokka 18:30
 • I Nordavindshagen
 • For alle foreldre/foresatte, besteforeldre, ansatte og andre som ønsker å lære mer om kosthold og ernæring.
 • Gratis

k

Målsettingen for foredraget er å lære litt om måltidssammensetning, riktig sammensatte måltider samt å unngå unødige kalorier.
Møt opp – dette er lærerikt J

 

 

Arr: Tverrfaglig forum.

 

Velkommen til foreldremøte for avdelingen Smitt og Slottet

Velkommen til foreldremøte for avdelingen Smitt og Slottet
Sted: Barnehagen avd Smørøyet

Tid: Tirsdag 21 oktober kl.18.00-20.00
Saker felles:
• Generell info fra styrer
• Valg av foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget

Saker: Avdelingene
• Tema arbeid
• Måltidene
• Foreldresamtaler
• Ståa på avdelingen
• Evt.

Saker til møtet kan gis til styrer, ped. ledere, eller foreldrerepresentantene innen 17 oktober.
Enkel servering
Gi gjerne beskjed til avdelingen om du/dere ikke kan møte
Vel møtt

Foreldremøte for avd. Smule og Smørøyet

INNKALLING TIL FORELDREMØTE – DYRØY BARNEHAGE

 

Tid:     Mandag 13.10.2014 kl.  18-20

Sted:   Smørøyet, avdelingsvis på Smule

 

Vi starter møtet felles der det vil bli litt informasjon fra barnehagen og vi foretar valg til samarbeidsutvalget.

 

Avdelingsvis:

 • Informasjon om barnegruppa
 • Høsten så langt
 • Temaarbeid
 • Foreldremedvirkning- innspill til årsplanen
 • Samarbeid med Smørøyet
 • Forventninger til hverandre
 • Eventuelt

 

Enkel servering.

Gi beskjed til avdelinga dersom du ikke kan komme.

 

VELKOMMEN!

Endring i tidspunkt for måltider

Vi skal som ei prøveordning fra uke 40-48 (29 september-27 november),flytte 1 måltid fra kl. 09.00 til kl. 09.30.

2 måltid vil da bli ca kl. 13.00

Dette fordi vi ønsker bedre tid til det pedagogiske arbeidet på avdelinga.Det vil som før være mulig å ta med mat for de,som kommer tidlig.

For Dyrøy Barnehage

Marit K.
 

 

 

Foto fra uka

Barnas plattform

ET FORELDREKURS FOR Å LÆRE SEG Å STYRKE UNGENES SELVFØLELSE

barn

Det INVITERES til et praktisk retta kurs for foreldre og andre som er opptatt av barn. Om du studerer pedagogikk, arbeider med barn, er opptatt av barnas trygghet, eller er besteforelder som bryr deg – er du også velkommen!

Kurset er på Nordavindshagen 9. september kl. 18.-20.

For at barnet ditt skal være trygg og glad – få gode venner og ha tro på seg selv og egne evner – er selvfølelse og selvtillit svært viktig. På hjemmebane kan du bruke noen enkle råd og verktøy som styrker disse områdene eller opprettholder/forsterker en allerede godt utviklet selvfølelse og selvtillit. Når barn har god selvfølelse og selvtillit står de godt rustet til å håndtere eventuelle utfordringer som kommer.

På kurset vil du få 4 konkrete råd/verktøy – som styrker ditt barn; og som du umiddelbart kan ta i bruk hjemme. Verktøyene tar kort tid og anbefales av mange fagpersoner. Kursholder er Birgit Semundseth, lisensiert mental trener. Les gjerne mer på: www.barnasplattform.no

VELKOMMEN!

Arr.: samarbeid mellom foreldre og Tverrfaglig forum

« Older Entries